• Văn hóa - 15 phút đọc
    Nước Anh không phải là quốc gia châu Âu đầu tiên biết đến trà, tuy vậy trong số các nước châu Âu thì Anh quốc là nơi trà đã bén rễ vững chắc và tạo lập vị trí đặc biệt hơn cả so với các nước châu Âu còn lại. Ban đầu là thức uống […]
  • Văn hóa - 5 phút đọc
    Phao trà. Nguồn: teagardem.com Thời nhà Minh là giai đoạn phát triển quan trọng nhất tạo nền móng cho văn hóa trà hiện đại ngày nay. Minh Thái Tổ được cho là người đã ra lệnh cải cách phương pháp chế biến trà, bãi bỏ việc làm trà bánh mà chuyển qua làm trà lá […]