Hướng dẫn- 04/03/2023 - 1 phút đọc

Hướng dẫn LÀM trà dệt hương hoa bưởi.

Người hướng dẫn: Nguyễn Việt Bắc của Thưởng Trà (fb.com/nvbac), khởi sự từ 2010, nghiên cứu và làm trà.

Trà (ướp) dệt hương hoa bưởi là một loại trà dễ dàng thực hiện với các công cụ có sẵn. Trong loạt video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn làm trà dệt hương hoa bưởi theo nguyên lý làm trà hương qua các bước:

1. Chọn hoa 

2. Chọn trà

3. Dệt hương P1 | P2

4. Sấy trà

5. Thưởng thức

Sau khi xem loạt video này, bạn có thể làm trà dệt hương hoa bưởi một cách thuần thục và hoàn toàn dễ dàng.

Lê Ngọc Linh
04/03/2023 - 1:22