Multea-Phóng sự ảnh- 01/03/2023 - 1 phút đọc

Những người thừa kế di sản

Tự hào với lịch sử trồng trà lâu đời, Nhã An là nơi sản sinh ra kỹ thuật chế biến hắc trà và trà xanh. Được các thế hệ người làm trà truyền thừa, cả hai kỹ thuật này hiện đã được liệt kê là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc.

Lê Ngọc Linh
01/03/2023 - 10:04