Uncategorized

  • 2 phút đọc
    2 phút đọc
      thiết bị hỗ trợ luôn thật tuyệt, ko thể phủ nhận, nhưng để nó chi phối tay nghề của một người thợ thì thật tệ, thiết bị ngành trà phần nhiều là để cải thiện chứ chưa thể thay thế thợ trà khi tôi dạy nghề tôi luôn bắt đầu bằng việc dạy thủ […]
  • 3 phút đọc
    3 phút đọc
      Trong lúc nghỉ ngơi bên bàn nước đơn sơ, đợi mẻ trà mới, cụ bà Tân Cương (Thái Nguyên) đùa như vậy, lúc này bà đùa, nhưng từ câu chuyện thật đã mấy chục năm trôi qua, khi bà còn trẻ, khi người Tân Cương vẫn còn sao trà bằng chảo. Chẳng biết ông […]